Sportski ribolov – Šaranski

        Sportski ribolov – Šaranski

Dio naše ponude koji je jedinstven u okolini i na koji smo jako ponosni odnosi se na sportski ribolov, prvenstveno šaranski. Sportski ribolov se često naziva i rekreacijski ribolov i u njemu je smisao u samom hvatanju ribe, a ne u jelu ili prodaji ribe, jer se ulovljena riba pušta.

.

Profesionalni ribolov i takmičenja

Kod nas tokom godine borave mnogi profesionalni ribari i održavaju se brojna takmičenja u sportskom ribolovu, uključujući tradicionalno takmičenje na otvaranju i zatvaranju ribarske sezone i republičko takmičenje u ribolovu u slučajevima kada je vodostaj rijeke Save neadekvatan.

Oprema i cjene

Sportski ribari love vlastitom opremom, uz besplatan dušek za prihvat ribe.